Carosello - Lagostina (Mister Linea) 1969

Carosello – Lagostina (Mister Linea) 1969